Услуги

"Респект 007" може да организира и поеме охраната на различни обекти, с необходимите изисквания по показателите на надеждност, технически системи за сигурност,практически опит, изградена управленска система, система за контрол и система за допълнителни сили и средства, подпомагащи охранителната дейност.


Според изискванията на Възложителя, се осъществява пропускателен режим, който осигурява
контролиран достъп на лица и автомобили в охранявания обект. Фирмата ни работи изцяло по вътрешен Правилник, изготвен от Възложителя.

Работниците, ангажирани с охр анителната дейност, имат следните задължения:

- Да упътват всички външни лица като ги насочват към правилния отдел (служител) за връзка.

- Да спазват вътрешния Правилник, изготвен от Възложителя и да допускат в обекта в извънработно време само ръководния персонал или работници и служители, за които е издадена писмена заповед за работа в извънработно време.

- Да проверяват обемист багаж на служители, както фирмени и други МПС – та, влизащи и излизащи от обекта.

- Да извършват постоянен обход на обекта, за да се избегне неконтролируемо проникване в него.

- Да съблюдават действията и движението на работници, служители и клиенти в обекта, с цел недопускане на злонамерени действия върху имуществото на фирмата.

Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност.Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение като камери, обективи, DVR, са в основата за успешна реализация на охрана. Изграждане на системите са съобразени с индивидуалните изисквания на всеки обект.

„Респект 007„ извършва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на различни видове сигнално – охранителна техника. От техника за охрана на малък магазин или апартамент до сложни системи за охрана на всякакъв вид сгради, съоръжения, комплекси, предприятия и т.н. „Респект 007” проявява индивидуално отношение към всеки клиент и предлага персонална оферта, изцяло съобразена със спецификата на обекта.Предлагаме системи с висока степен на защита, инсталиране, програмиране и настройване, както и гаранционна и следгаранционна поддръжка на техниката. За да бъдете спокойни и защитени разполагаме с патрули разположени на всички ключови точки в града.

 

   "Респект 007" осигурява въоръжена и невъоръжена физическа охрана.Предлагаме на нашите клиенти висококачествена охранителна услуга,разработвайки персонално за всеки клиент уникално решение за сигурността му.Изготвя се индивидуална оценка на риска за всеки един обекти и се разработва персонален план за охрана предвиждайки комплекс от дейности за осигуряване на неговата безопасност. 

При личната охрана, задачата на охранителната фирма е да опази физическата неприкосновеност на охраняваното лице. Прави се първоначална оценка на риска и се определят мерките и способите за защита. В зависимост от задачите на охраната и степента на застрашеност на физическият обект, се подбира и охранителният състав. Анализът и преценката продължават през цялото време на изпълнение на задачата. 

Ние предлагаме:

- Посрещане и придружаване на гости от страната и чужбина

- Посрещане от летище или автогара с наш автомобил и доставяне до адрес

- Професионална въоръжена и невъоръжена охрана

Работата се контролира от висококвалифицирани наши служители, които осъществяват контрол над охранителите в различни часове на денонощието. По този начин се регулира работата на охраната. Патрулите, разположени във всички райони на града и областта, служат за бързо реагиране и подпомагане на охранителите в екстремна ситуация.

Разполагаме с патрули в град Варна и град Провадия както и в селата в близост. Те постоянно проверяват и обхождат обектите ни с охрана.