• camera.jpg
  TЪРСИТЕ ДОБРА
  ОХРАНИТЕЛНА
  ФИРМА?

„РЕСПЕКТ 007” ЕООД е охранителна фирма регистрирана по ТЗ с решение на
Софийски градски съд и лиценз номер 2388/12.12.2012.

 ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Физическа охрана/ въоръжена и невъоръжена/

Лична охрана

Видеонаблюдение

СОД  /Патрулиращи автомобили/

Консултантски услуги

Пожароизвестяване и системи за сигурност/Контрол на достъп/

Промоции

 • Безплатна техника на фирмата/ до 2 обемни датчика/;
 • Монтаж с 50% отстъпка;
 • Безплатни настройки и инсталации;
 • Без предплащане такса  СОД .
 • Месечна такса 30,00 лв

Офертата е валидна само за град Варна!

За всички наши клиенти - можете да поискате своята преференциална оферта на посочените телефони.
получавате безплатна СОД техника на фирмата/централа, до 3 обемни датчика, 1 магнитен датчик, кабел, предавател/
Монтаж 0.00 лв
Безплатни настройики и инсталация
Монтаж 0.00 лв
Преференциална месечна такса
15% отстъпка от цената на всички системи за видеонаблюдение
Промоционална такса за район Боровец, Галата, Звездица

5,500 клиенти в повече от 30 града. Ето някой от тях: